Alapítvány által kiírt pályázatok

2019. máj. 30.

Novellapályázat Wekerle Sándorról

Wekerle Sándor móri születésű, első polgári származású magyar miniszterelnök születésének 171. évfordulója alkalmából az alapítvány és a Lamberg-kastély Kulturális Központ novellapályázatot írtak ki ifjúsági és felnőtt kategóriákban.
A nyertes pályázók  kategóriánként 100-100 ezer Ft pénzdíjban és díszoklevélben részesülnek.
A díjazott novellák bemutatására a 2019. évi Wekerle Napokon kerül sor.

A novella pályázat célja Wekerle Sándor, a dualizmus korának népszerű háromszoros miniszterelnöke történelmi emlékezetének megőrzése, saját kora és a jelenkori párhuzamok, személyes élmények bemutatása. A novellában Wekerle Sándor személyiségének megjelenítése oly módon, hogy a történet akár Wekerle korában, akár a jelenkorban játszódhat. Fontos követelmény, hogy Wekerle Sándor sokoldalú történelmi szerepét úgy mutassa be, hogy a novellán keresztül megelevenedjen Wekerle Sándor történelmi alakja.

Választható tematika:

-           Az én Wekerlém / találkozásom Wekerle Sándorral/

-           Időutazás Wekerle korába

A részletes kiírási feltételeknek megfelelő novellák 2019. szeptember 30-ig nyújthatók be a szakmai bírálóbizottság felé elbírálásra..  

A pályázati kiírás mellékletben elérhető és letölthető.