Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

2018. okt. 16.

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató a wekerlealapitvany.hu honlap látogatói és felhasználói számára

1. Adatkezelő megnevezése

Név.: Wekerle Sándor Életművét Gondozó Tudományos és Kulturális Alapítvány

Címe: 8060 Mór, Szent István tér 4.  

E-mail címe: wekerle.alapitvany@gmail.com

Adatkezelésért felelős személy: Buza Ernő, az alapítvány kuratóriumának elnöke

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az Ön adatainak kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg. A megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb adatkezelési szabályokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

3. A wekerlealapitvany.hu honlapon történő regisztrációra tekintettel kezelt adatok az Adatkezelő által

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat:  az Ön neve

Az adatkezelés célja: A Wekerle Sándor Alapítvány hagyományőrző tevékenységében történő személyes részvétel és az alapítvány által szervezett rendezvényeken történő részvételi szándék regisztrációjához szükséges, kapcsolattartás céljából

Személyes adat: az Ön címe

Az adatkezelés célja: Az alapítvány által szervezett  rendezvényeken történő részvételi szándék regisztrációjához meghívó megküldéséhez szükséges, kapcsolattartás céljából

Személyes adat: az Ön e-mail címe

Az adatkezelés célja: A Wekerle Sándor Alapítvány hagyományőrző tevékenységében történő személyes részvétel és az alapítvány által szervezett rendezvényeken történő részvételi szándék regisztrációjához szükséges, kapcsolattartás céljából

 3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön külön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama:

Az Ön nevére, címére, e-mail címére vonatkozó adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, melyet bármikor megtehet az 1./ pontban megjelölt elérhetőségeken.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az alapítvány kuratóriumi tagjai, önkéntes segítő munkatársai ismerhetik meg annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák, például Önnel kapcsolatot tudjanak tartani. Más személy vagy szervezet részére az adatokat az alapítvány nem adja át és nem továbbítja.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan az 1./ pontban megjelölt székhelyünkön, illetve webtárhely szolgáltatónknál található szervereken tároljuk, és minden szükséges intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy az Ön adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést megakadályozzunk.

6. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról a honlapon

6.1. Általános tájékoztatás a sütikről

6.1.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

6.1.2.  A süti  lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy  más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtái:

a/ Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb.

b/ Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

c/ Teljesítményt biztosító sütik: általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

6.2. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező, kivéve a munkamenet (session) sütiket, amelyek használata nélkül a honlap nem működik. A felhasználó visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

6.3. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-we...
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cooki...
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cooki...
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cooki...
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

6.4  Tájékoztatás a wekerlealapitvany.hu honlapon alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

7.4.1.  A látogatás során kezelt adatkör:  a honlap a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al) oldal, funkció vagy szolgáltatás.
• kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

6.5. A honlapon alkalmazott sütik

7.5.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató  a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.5.2. Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i  általa a látogatót. 

7.5.3.  Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatottságának elemzése. 

8. A felhasználó, honlap látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önt az általunk kezelt személyes adatokra vonatkozóan az alábbi jogosultságok illetik meg:

tájékoztatás kéréséhez való jog, melynek keretében az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, illetve kinek továbbítottuk azokat, a tájékoztatást 30 napon belül megadjuk

helyesbítéshez való jog, mely alapján bármikor kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát (pl. email cím-, telefonszám-, címváltozás esetén), a helyesbítést 30 napon belül elvégezzük

törléshez való jog, mely alapján az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor kérheti, hogy töröljük személyes adatait, melyet 30 napon belül megteszünk – kivéve azon személyes adatait, melyeket jogszabályi rendelkezések alapján meghatározott időig kötelesek vagyunk kezelni.

Ön írásban tiltakozhat az ellen is, ha az Ön személyes adatát az Ön hozzájárulása nélkül bármely célból továbbítanánk, felhasználnánk.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy személyhez fűződő jogainak megsértése miatt keresetet terjeszthet elő az Ön tartózkodási, vagy lakóhelye szerint illetékes Törvényszéken.

Jóváhagyta:

Buza Ernő
Wekerle Sándor Alapítvány
kuratórium elnöke