Wekerle Centenáriumi Év 2021

2021. jan. 29.

FELHÍVÁS

Wekerle Sándor, a dualizmus korának kiemelkedő államférfija, Magyarország első polgári származású, háromszoros miniszterelnöke és számos jelentős állami és társadalmi tisztség betöltője halálának 100. évfordulója tiszteletére, emlékének ápolására

WEKERLE CENTENÁRIUMI ÉV

meghirdetését kezdeményezi a Móron alapított Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány.

Wekerle Sándor kora kiemelkedő pénzügyi zsenije, innovátora és a haza szolgálatát minden körülmények között előtérbe helyező politikusa volt. Magyarország polgárosodása, gazdasági, intézményi és infrasrukturális fejlődésének számos eredménye kötődik nevéhez és tetteihez.

Az Alapítvány 2021-ben szülővárosában, Móron sokszínű - tudományos, művészeti és kulturális és hagyományőrző - rendezvénysorozatot szervez Wekerle Sándor tiszteletére.

Az Alapítvány ezúton felkéri az állami, önkormányzati, szakmai, tudományos és civil szervezeteket, intézményeket a Wekerle Centenáriumi Évhez történő csatlakozásra, önálló rendezvények, megemlékezések szervezésére.

Tegyünk közösen azért, hogy Wekerle Sándor teljesítménye, személyes példája megfelelő helyet és elismerést kapjon nemzetünk történelmében!