Kuratórium

2018. okt. 10.

Buza Ernő - a kuratórium elnöke

1961-ben Móron született. Nős, három felnőtt gyermeke és egy unokája van.
Államigazgatási és pénzügyi-számviteli diplomái mellett okleveles adótanácsadó képesítéssel rendelkezik. 1998 óta a móri Ezerszó Bt. cégvezetője, mellette vállalkozóként adótanácsadói praxist folytat.

A Wekerle-hagyományápolással a 2000-es évektől a móri civil közösség tagjaként került kapcsolatba. 2010-től egy éven át a Wekerle Emlékbizottság titkára volt, tevékenységével nagyban hozzájárult a 2011-es Wekerle Emlékév sikeréhez.

2012-től a Wekerle Sándor Alapítvány kuratóriumi tagja, az alapítók felkérésre 2017-től elnöke.
Vezetése alatt az alapítvány működését új alapokra helyezte, jelentősen kibővítette. 2018-tól megteremtette a móri Wekerle Napok rendezvénysorozat pénzügyi és szervezeti hátterét, irányította a programok szervezését. Társadalmi elismertsége, széles körű kapcsolatrendszere, közösségi szervező képességei, pénzügyi-gazdasági ismeretei és kreatív ötletei segítik a Wekerle-hagyományőrzést. 

Wekerle Sándorról a következőt mondta egy interjúban:
"Az alapítvány arra törekszik, hogy a Wekerle-hagyományőrzés minden korosztály, de főleg a fiatalok részére is érdekes és vonzó legyen. Tudjuk, hogy Wekerle Sándor korának nagy pénzügyi zsenije volt. Olyan ötleteket, újszerű reformokat dolgozott ki a maga korában, amelyek az akkori pénzügyi, közjogi és iparfejlesztési kihívásokra adtak korszerű, sőt - az aranyvaluta reform tekintetében európai szinten is elismert - előremutató megoldásokat. Többek között ezek segítették Magyarország 19. század végi gyors ütemű felzárkózását az ipar, az infrastruktúra és a közigazgatás területén a fejlettebb országokhoz. Bár halála után Magyarországon hosszú évtizedekre háttérbe szorult életműve, érdekes, hogy az osztrák egyetemeken mai is tanulmányozzák és  tanítják pénzügyi munkásságát. Wekerle a közlekedésfejlesztés és a városfejlesztés terén is igyekezett meghonosítani a legkorszerűbb megoldásokat. Ennek legjobb példája a ma már legendás hírű kispesti Wekerletelep, amelynek koncepcióját angliai és németalföldi városépítési tapasztalatokat tanulmányozva alakította ki és valósította meg, kora leginnovatívabb magyar építészeit felkérve az együttműködésre. Wekerle gondolkodása és munkamódszere a 21. század döntéshozói és élenjáró innovátorai számára is útmutatást adhatnak, ezért rendezünk évente a Wekerle Napokon tudományos ismeretterjesztő fórumokat és adunk át kétévente fiatal szakemberek számára innovációs díjat."  

Balogh Tibor Gyula - a kuratórium tagja

1950-ben Pápán született, fiatal kora óta Móron élő tanár.  Felesége szintén pedagógus. Két elemző-közgazdász fia és hét unokája van. 25 éve az általa megvalósított Balogh Oktatási Stúdió cégvezető tulajdonosa.

Immár 45 éven át vesz részt Mór város közéletében, több alkalommal irányító tisztségben. Önkéntes társadalmi szerepvállalásai során az alapítványok kurátoraként (mint pl. az Aphelandra alapítvány) a közösségért önzetlenül sokat tevő emberek meg- és elismerését tűzte ki célul. Ez vezérelte Mór szülötte, Wekerle Sándor miniszterelnök kultuszának ápolása esetén is. Alapítója volt a 2012-ben létrejött Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítványnak, melynek 2017-óta megválasztott kuratóriumi tagja.

Wekerle Sándorról így nyilatkozott:„Számomra Wekerle Sándor nem csak kiváló államférfi, politikus, pénzügyi zseni, hanem olyan példakép is, aki szűkebb környezetének, családjának, mintagazdaságának felvirágoztatásáért fáradozó ember volt.”

Lehrner Zsolt - a kuratórium tagja

1969-ben Móron született. Székesfehérváron él, de családja révén szülővárosához is kötődik.
A gimnáziumi érettségit követően tanító-művelődésszervező diplomát, majd a Pénzügyi-Számviteli Főiskolán szakközgazdász  diplomát szerzett.
Banki területen 21 évet dolgozott, ebből 19 évet a K&H Banknál vezető pozíciókban. 2011-től 2019-ig a K&H bank móri fiókigazgatója.
2019. novembertől Székesfehérvár város alpolgármestere.

Szakértelme, humánus vezetői képessége meghatározó volt szakmai pályafutása során. Rendkívül széles gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amelyet munkájában és civil közösségekben is hasznosítani tud. Közösségi és lokálpatrióta hozzáállása a civil szféra támogatásában és a kultúra iránti szeretetében is megmutatkozik. Részt vett Székesfehérvár város Európa Kulturális Fővárosa pályázatának kidolgozásban. A székesfehérvári Aranybulla könyvtár alapítvány felügyelőbizottsága tagja. 

Az alapítók a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány kuratóriumi tagjának 2017-ben kérték fel, amely feladatot örömmel vállalta, az ezzel kapcsolatos feladatokat sikeresen teljesítette