Ismeretterjesztő kiadványok, publikációk

2018. okt. 12.

Wekerle Sándorról megjelent népszerűsítő ismeretterjesztő kiadványok:

- Vargáné Kocsis Mária:  Városunk szülötte Wekerle Sándor (1992)

- Buza Ernő: Wekerle Sándor - Mór szülötte (ismeretterjesztő szórólap, 2018)

Szakmai cikkek és publikációk:

- Szabó Dániel: Wekerle Sándor - A válságmenedzser (Rubicon történelmi magazin 1996/10) 

- Zsugyel János: Wekerle Sándor életművéről  (Polgári Szemle 2009/4 szám)

- Weninger Endre: Magyar miniszterelnök – Wekerle Sándor ( Montázs magazin, 2016. november 30​​​​​​.)

Történészi kutatások és publikációk: 

Dr. Kárbin Ákos Wekerle-kutató történész részéről nyilvánosan közreadott munkák és írások:

Kéziratok:

Wekerle és a valutareform. Eszterházy Károly Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, TDK dolgozat. Eger, 2008

Wekerle Sándor első miniszterelnöksége. Különös tekintettel az egyházpolitikai küzdelmekre. Eszterházy Károly Főiskola, Egyetemi Szakdolgozat, Eger, 2009

Wekerle Sándor és az Osztrák–Magyar Monarchia valutareformjának kezdeti lépései, 1889–1893. Döntéshozatal és megvalósítás. PhD Disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest 2014

Könyvfejezetek

Görög-Staub Károly – Patay Géza: Wekerle Sándor. Budapest, Helikon Kiadó, 2011. 270–294. A kötetben szereplő személyek életrajzai.

Újat mondani Wekerle Sándor életéről. A Wekerle-biográfia lehetőségei és nehézségei. In: Személyiség és történelem – A történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései. Szerkesztette: Vonyó József. Budapest–Pécs, Kronosz Kiadó; Magyar Történelmi Társulat; Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2017. 475–491.

Szakcikkek

Ezüst vagy arany? Rendszerváltás a magyar pénzügyekben, az 1892. évi valutareform nemzetközi előzményei. In Rendszerváltások. Első Század tudományos folyóirat - különszám. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának kiadványa. Főszerkesztő: Faragó Gábor. Budapest, 2010. 23-54.

Wekerle Sándor alakja a historiográfiában. In: Visszatekintés a 19–20. századra. ELTE BTK. Új- és jelenkori magyar történeti program. Főszerkesztő: Erdődy Gábor. Szerkesztők: Cúthné Gyóni Eszter – Wirthné Diera Bernadett. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Budapest, 2011. 33–47.

Wekerle Sándor politikai karrierjének kezdeti szakasza – az államtitkárságtól a pénzügyminiszterségig. Gazdasági Élet és Társadalom. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Tudományos Folyóirata. Szerkesztette: Fülöp Vince. Budapest, 2011. I-II. szám. 249–268.

Adalékok az 1892. évi magyar valuta-enquête történetéhez. In Mából a tegnapról. Képek Magyarország 19. és 20. századi történetéből. Főszerkesztő: Erdődy Gábor, Szerkesztők: Cúthné Gyóni Eszter – Wirthné Diera Bernadett, ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Budapest, 2012. 11–28.

Kényszer, vagy praktikus megoldás? A Német Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia együttműködése az osztrák veretű egyesületi tallérok forgalmon kívül helyezésében. In: Fons XXIII. 2016. 4. sz. 485–527.

Az Osztrák–Magyar Bank és az 1892. évi valutareform előzményei. In: Történelmi Szemle, 2017. 1. szám LIX. évfolyam. 19–45.

A Német Birodalom diplomatáinak jelentései az Osztrák–Magyar Monarchia valutareformjával kapcsolatban 1889–1893. In: Múltunk, LXII. évfolyam. 2017. 2. szám 162–202.

Az osztrák pénzügyminiszterek szerepe a Monarchia 1892. évi valutareformjában. Julian Dunajewski vs. Emil Steinbach. In: VERITAS Évkönyv 2017. Szerkesztette: Ujváry Gábor. Budapest, Magyar Napló, 2018. 73–96.

Wekerle Sándor a kései Tisza-kormány pénzügyminisztere. A Monarchia 1892. évi valutaszabályozásának előkészítése. In: Szerk.: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétségesekben szabadság, mindenben pedig szeretet. Egri Lokálpatrióta Egylet, Eger, 2018. 99–123.

A második Wekerle-kormány és az 1907. évi gazdasági kiegyezés. In: Szerk. Fodor Veronika–Gecsényi Patrícia–Hollósi Gábor–Kiss Dávid–Ráczné Baán Krisztina–Rácz János. ZINNER 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában. Budapest, Írott Szó Alapítvány–Magyar Napló, 2018. 157–166.