Kuratóriumi ülések

2018. okt. 12.

 Az alapítvány kuratóriuma az alábbiakban közzéteszi a kuratórium 2017. szeptember 14-i megválasztása óta eltelt időszakban összehívott kuratóriumi ülések napirendjét:

2017. évben

2017. október 25. - nyílt ülés
 Napirendek:   
1./ Az alapítvány jogi és pénzügyi helyzetének áttekintése   
2./ Az alapítvány jövőbeni tevékenységi kereteinek és együttműködési lehetőségeinek áttekintése  (5 éves munkaterv írásos anyag alapján)  
3./ Wekerle Sándor születésének 169. évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzási ünnepség és hozzá a kapcsolódó rendezvény előkészítése, a  szervezési feladatok meghatározása 

2017. november 20. - nyílt ülés
 Napirendek:
1./ Wekerle Sándor születésének 169. évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzási ünnepség és fogadás rendezvény rövid értékelése
2./ Döntés a 2018. évi kiemelt alapítványi rendezvényekről    
3./ Egyéb aktualitások

2018. évben

2018. január 22. - nyílt ülés
 Napirendek:
1./ Az Alapítvány pénzügyi helyzete, beszámolási és egyéb kötelezettségei, gazdálkodásának tervezése a 2017-2018. években 
     Meghívott: Krauszné Németh Judit, főkönyvelő
2./ Az Alapítvány 2018. évi rendezvény-, munka- és költségvetési terve  megtárgyalása és elfogadása
     Meghívott: Fenyves Péter, Mór város polgármestere (alapító)
3./ Wekerle emlékbor borvidéki borverseny kiírásának megtárgyalása és elfogadása
     Meghívottak: Varga Máté, Móri Borvidék Hegyközsége elnöke (alapító)
                          Gábor Csaba, Brindisi Szent Lőrinc Borrend nagymestere
4./ „Wekerle nyomában” játékos helytörténeti vetélkedő móri általános iskolák  8. osztályos tanulói részére kiírásnak megtárgyalása és elfogadása
       Meghívott:   Kovács Gergő, Lamberg-kastély Kulturális Központ igazgatója
5./ Egyéb aktualitások

2018. május 28 - nyílt ülés
 Napirendek:  
1./ Az Alapítvány 2018. évi beszámolója megtárgyalása és elfogadása
    Meghívott: Krauszné Németh Judit, főkönyvelő
2./ Wekerle Sándor Közgazdasági és Életműdíjak kitüntetési szabályzatának  megtárgyalása és elfogadása  
3./ Fiatal Szakemberek Wekerle Sándor Innovációs Díj kitüntetési szabályzatának  megtárgyalása és elfogadása  
4./ „Wekerle nyomában” játékos helytörténeti vetélkedő móri általános iskolák  8. osztályos tanulói részére forgatókönyve megtárgyalása és elfogadása 
5./ Egyéb aktualitások 
 

2018. május 28 - nyílt és zárt ülés
Napirendek: 
 1./ Az alapítvány részvétele és szerepvállalása a Wekerle Sándor halálának 97. évfordulója tiszteletére 2018. augusztus 26-án szervezett móri megemlékezésen
     Meghívott: Varga  Erika, Móri Városvédő Egyesület Elnöke 
 2./ Az alapítvány részvétele a 2018. szeptember 15-16-án  Kispest, Wekerletelepen szervezett XXVII. Wekerlei Napok rendezvényen 
 3./ A móri Wekerle Napok 2018. november 14-15-i programjainak véglegesítése, teendők és feladatok egyeztetése 
 4./ Döntéshozatal a Wekerle Sándor Közgazdasági és Tudományos életműdíjak 2018. évi adományozásáról (zárt ülésen) 
 5./ Döntéshozatal a Fiatal szakemberek Wekerle Sándor innovációs díj 2018. évi adományozásáról (zárt ülésen) 

2018. szeptember 17.- nyílt ülés
Napirendek: 
 1./ A móri Wekerle Napok 2018. november 14-15-i programjainak részletes szervezési forgatókönyve és finanszírozása megtárgyalása
     Meghívott: Kovács Gergő, Lamberg-kastély Kulturális Központ igazgatója
2./ Együttműködési megállapodás megkötése Prof. Dr. Svéhlik Csabával
     Meghívott: Prof. Dr. Svéhlik Csaba 
3./ Döntéshozatal a Wekerle Sándor és a dualizmus kora középiskolás történelmi vetélkedő 2019. évi meghirdetéséről  
4./ 2018. évi adománygyűjtés helyzete 
5./ Egyéb aktualitások 

2019. évben:

2019. február 15.- nyílt ülés
Napirendek: 
1./ Beszámoló az Alapítvány 2018. évi tevékenységről, pénzügyi helyzetéről
2./ Az Alapítvány 2019. évi rendezvény-, munka- és költségvetési terve megtárgyalása és elfogadása
      Meghívott: Fenyves Péter, Mór város polgármestere (alapító)
3./ Pályázat benyújtása Mór Város Önkormányzat 2019. évi civil alapjára
      Meghívott: Fenyves Péter, Mór város polgármestere (alapító)
4./ Egyéb aktualitások

2019. május 27. - nyílt ülés
Napirendek:
1./ Az Alapítvány 2018. évi mérlegbeszámolója megtárgyalása és elfogadása
Meghívott: Krauszné Németh Judit, megbízott főkönyvelő
2./ A móri Wekerle Napok 2019. november 13-14-i részletes programjainak és költségvetési tervezetének megtárgyalása és elfogadása                    
3./ Novellapályázat Wekerle Sándorról - kiírás megtárgyalása és elfogadása
4. Prof. Dr. Svéhlik Csabával 2018-ban kötött együttműködési megállapodás áttekintése
    Meghívott: Prof. Dr. Svéhlik Csaba
5. / Egyéb aktualitások 
-  Wekerle Emlékbor borverseny  díjátadó rendezvény lebonyolítása
-  Pályázatok helyezte, adománygyűjtés stb

2019. július 16. - nyílt és zárt ülés
Napirendek:
1./ A 2019. augusztus 26-i Wekerle ünnepség rendezvényterve
Meghívott: Losonczi Ildikó, Móri Városvédő és Szépítő Egyesület titkára
2./  Dr. Kárbin Ákos bejelentésének megtárgyalása  ( zárt ülésen) 
3./  Dr. Patay Géza kuratórium felé tett javaslatának megtárgyalása  (zárt ülésen) 

2020. évben:

2020. február 20.- nyílt ülés
Napirendek: 
1./ Beszámoló az Alapítvány 2019. évi tevékenységről, pénzügyi helyzetéről
(írásos beszámoló és 2 db melléklet csatolva)
2./ Az Alapítvány 2020. évi rendezvény-, munka- és költségvetés előzetes terv
koncepciójának kialakítása (szóbeli előterjesztés alapján)
3./ Pályázat benyújtása Mór Városi Önkormányzat 2020. évi civil alapjára
4./ Egyéb aktualitások

2020. március 09.- nyílt ülés
Napirendek:
1./ Wekerle Napok 2020 rendezvényterve megtárgyalása és elfogadása
(tervezet csatolva)
2./ Wekerle Sándor Közgazdasági és Tudományos Életműdíj felhívás és
Fiatal Szakemberek Wekerle Sándor innovációs díj felhívás meghirdetése
3./ Egyéb aktualitások
- Wekerle Emlékbor 2020. évi borverseny meghirdetése, társadalmi zsűri felkérése
- Együttműködési megállapodás Dr. Kárbin Ákossal a Wekerle könyv 2020. évi kiadása tárgyában

2020. május 25.- nyílt ülés
Napirendek:
1./ Az alapítvány 2019. évi beszámolója (mérleg és eredménykimutatás,
közhasznúsági melléklet) megtárgyalása és elfogadása (írásos előterjesztés alapján)
Meghívott: Krauszné Németh Judit asszony, főkönyvelő
2./ Döntéshozatal a Wekerle Napok 2020. évi rendezvényei megtartásáról illetve szükség szerint 2021. évre történő halasztásáról (szóbeli előterjesztés alapján)
Meghívott: Fenyves Péter úr, Mór város polgármestere, alapító
3./ Döntéshozatal a nyáregyházi Wekerle sírkert felújítása tárgyában kezdeményezett pályázat benyújtásáról az MNB-hez (szóbeli előterjesztés)
Meghívott: Dr. Patay Géza úr, Wekerle Sándor dédunokája
4./ Egyéb aktualitások, tájékoztatók
- 2020. évi önkormányzati támogatás (civil pályázat) zárolása
- Molnár Borház Kft-vel a Wekerle Emlékbor forgalmazása tárgyában kötött  2019. évi megállapodás meghosszabbítása
- 2020. évi adománygyűjtés helyzete

2020. szeptember 28.- nyílt ülés
Napirendek:
1./  Wekerle Centenáriumi Év nyilvános felhívás megtárgyalása és elfogadása 
2./  Wekerle Centenáriumi Év móri programterve és költségvetése megtárgyalása, elfogadása 
3. / 2020. november 14-i Wekerle megemlékezés programterve elfogadása
4./   „Wekerle fasor” elnevezés kezdeményezése és tábla kihelyezési javaslat Mór város bevezető útszakaszain 
5./   Egyéb aktualitások, tájékoztatók

2021. évben:

2021. május 05.- nyílt ülés
Napirendek:
1./ Az alapítvány 2020. évi beszámolója (mérleg és eredménykimutatás,
közhasznúsági melléklet) megtárgyalása és elfogadása (írásos előterjesztés alapján)
Meghívott: Krauszné Németh Judit asszony, főkönyvelő
2./ Wekerle Centenáriumi Év 2021 rendezvénysorozat előkészítésének helyzete
3./ Pályázat benyújtása a NCA Városi Civil Alap kiírásra
4./ Személyi döntések
   - 2021. évi Fiatal szakemberek Wekerle Sándor innovációs díja   
   - 2021. évi Wekerle Sándor Közgazdasági és Tudományos életműdíjak
   (A javaslatok tárgyalása zárt ülésen történik.)                   
5./   Egyéb aktualitások, tájékoztatók
    - Nyáregyházi Wekerle sírkert felújítás helyzete, átadó ünnepség előkészítése, szervezési feladatok egyeztetése
    - Támogatási kérelem benyújtása az OTP Bank Zrt (Csányi Sándor elnök-vezérigazgató úr) részére 
    -  Az alapítvány pénzügyi helyzete, adománygyűjtés lehetőségei