Érdekességek Wekerléről

2018. okt. 12.
 •  A Wekerle név a német „wacker” szóból származik, amelynek jelentése derék, bátor.
 • A kis Sándor az elemi iskolát a móri kapucinusoknál már 4 éves korában megkezdte.
 • 1857. augusztus 15-én Ferenc József császár Móron átutazva találkozhatott a Lamberg uradalomban az akkor 9. évében járó Sándorral. Miniszterelnökségei idején a császár leginkább „Kedves Dr. Wekerlének” szólította a politikust.
 • Wekerle Sándor idős koráig folyékonyan beszélte a fiatalon megtanult latin nyelvet.
 • Wekerle Sándor a tisztes gazdálkodás tudományát, a körültekintő szervező készséget családjában apja példáját követve sajátította el és ez a szemlélet egész életében végikísérte.   
 • A dohányzás oly nagy szenvedélye volt, hogy fiatal korában verset is írt „Pipámhoz” címmel.
 • Otto von Bismarck német kancellár Wekerlét a legzseniálisabb államférfi jelzővel illette.
 • Wekerle Sándor hivatali ideje alatt három miniszterelnöksége mellett ötször volt pénzügyminiszter és 11 miniszteri posztot is betöltött, emellett Ferenc Józseftől „valóságos belső titkos tanácsos” címet is kapott.  
 • 1894-ben Dél-Bácskában a királyi kincstár által alapított sváb telepből Wekerlefalva néven egy települést is elneveztek Wekerle Sándorról (ma Szerbia területén Nova Gajdroba). 
 • Wekerléről a zeneszerzők még életében indulót írtak és népszerű nótákat szereztek.
 • A Pest megyei Dánszentmiklóson – egykori birtokán - található a felújított Wekerle-kastély és a Wekerle major, amely ma magántulajdonban van.
 • Wekerle Sándor kedvenc nótája „A nagypénteken mossa holló a fiát” kezdetű kalotaszegi népdal volt.
 • Szülővárosában a Moor és Vidéke Takarékpénztár egykori épülete és a Községháza és Járásbíróság épülete létrehozása kötődik hozzá, amelyek a város főterének máig meghatározó épületei.
 • Hivatali ideje alatt politikai tisztségei betöltése során Wekerle mindvégig hűséges és lojális volt a Habsburg uralkodókhoz (Ferenc Józsefhez és IV. Károlyhoz), illetve az Osztrák-Magyar Monarchiához. Ennek ellenére a sors úgy hozta, hogy 1918. októberében  az ő kormánya mondta fel az 1867.évi kiegyezési törvényekbe foglalt megállapodásokat, ezzel deklarálva a perszonálunió megszűnését. 
 • Wekerle Sándor volt az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó magyar ténylegesen beiktatott, hivatalban levő miniszterelnöke.