Politikusi életműve

2018. okt. 10.


Wekerle kormány ülése

Székesfehérvári középiskolai tanulmányait követően Pesten jogi diplomát, majd 1872-ben doktori címet szerzett. Külföldi tanulmányútja után 1870-től a kiegyezés új szervezeti keretei között működő Pénzügyminisztériumban dolgozott. Végig járva a hivatali ranglétra minden fokát, 1886-ban államtitkári kinevezést kapott. Tisza Kálmán kormányában 1889-től pénzügyminiszter lett, ő szervezte át a pénzügyi igazgatást, vezette be jövedéki és fogyasztási adókat.

1892 és 1895 közötti első kormányfői kinevezése idején intézkedéseivel megteremtette az államháztartás teljes egyensúlyát és az aranyvalutára való áttérés feltételeit. Nevéhez fűződik a felekezetek egyenlő jogállását szabályozó törvények kidolgozása, a kötelező polgári házasság, az állami anyakönyvvezetés és a vallás szabad gyakorlata bevezetése. Történelmi tette volt 1894-ben az uralkodó Ferenc József tiltásával szembe szállva Kossuth Lajos méltó temetésének budapesti megszervezése. Lemondása után 1896-től 10 éven át a Közigazgatási Bíróság elnöke.

1906 és 1910 közötti második miniszterelnöksége alatt előremutató törvények születtek az ipar fejlesztéséről, a munkásbiztosításról és újabb adóreformokat léptetett életbe. 1896 és 1918 között az Országos Ipartanács elnöki tisztét is betöltötte, jelentős szerepet vállalva az ország iparának, vasúthálózatának fejlesztésében. 1908-ban kezdeményezte és személyesen irányította a kispesti munkás- és tisztviselőtelep építését, amelyet később Wekerletelepként róla neveztek el.  1914-től a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsának tagja.

Harmadik miniszterelnöki megbízatására az I. világháború végén került sor, 1917 nyarától 1918. október 31-ig vezette a kormányt, de a háború elvesztését, a Monarchia felbomlását minden erőfeszítése ellenére sem tudta megakadályozni. A Tanácsköztársaság idején internálták és túszként tartották fogva. 1919 után egy ideig a Közművelődési Tanács, majd az Országos Pénzügyi tanács elnöke volt. E tisztségében kidolgozott előremutató gazdasági elképzeléseit halála után a Bethlen-kormány valósította meg.